Rectangle 3 Created with Sketch.

Vad ska tas bort?

Titta på växtens form innan du börjar beskära.

Vad ska tas bort?

Ta bort grenar som är skadade, skaver mot varandra eller som växer rakt in i kronan.

Weibulls - beskärning

Konkurrerande toppskott är grenar som växer rakt upp, parallellt med stammen. Dessa ska du ta bort då de tar mycket energi från trädet.

Om du beskurit trädet hårt på våren kan du få mycket vattenskott som går rakt upp i kronan. Under sensommaren är dessa mjuka och lätta att klippa bort. Ta bort en tredjedel av dessa för att gynna fortsatt utveckling av kronan och riklig fruktsättning. Det är viktigt att inte ta bort alla vattenskott samtidigt då det kommer resultera i att ännu fler växer ut nästa år. Äppelträd får ofta vattenskott.

Gallra även bland plommon och äppelkarten så kan trädet få mer kraft till den frukt som är kvar.

Om du har ett träd med flera olika sorter i, så kallade familjeträd, måste du hålla reda på var de olika sorterna är så att du alltid har kvar minst en gren av varje sort.

Under perioden JAS är det bra att korta in, det vill säga att pincera, årsskott på fruktträd så att de bildar fruktved till nästa år.

Beskärning

Se alltid till att ha rena, vassa redskap så att du inte får fula snittytor där svamp och andra sjukdomar kan få fäste.

Prova gärna Weibulls produkter!

Vid plantering av träd

Åsikterna går isär i frågan om träd ska beskäras vid plantering. Generellt sett ska du inte beskära vid nyplantering av fruktträd då energin behövs till etablering. Under andra året kan du börja forma och bygga upp kronan så att trädet kan växa sig starkt.

Det kan dock vara nödvändigt med beskärning om trädet har konkurrerande toppskott.

Rectangle 3 Created with Sketch.