Tips för beskärning

Att beskära fruktträd är en viktig del av skötseln av trädgården. Genom att ta bort skadade grenar och ta hand om konkurrerande toppskott kan man hjälpa trädet att växa starkt och ge riklig frukt. I denna artikel kommer vi att ta en titt på några tips för beskärning av fruktträd.

Weibulls - beskärning

Rensa bort skadade grenar

En viktig första steg vid beskärning av fruktträd är att ta bort grenar som är skadade, skaver mot varandra eller som växer rakt in i kronan. Dessa grenar hindrar tillväxten av nya grenar och kan också sprida sjukdomar till trädet. Det är också viktigt att ta bort konkurrerande toppskott, som är grenar som växer rakt upp, parallellt med stammen. Dessa grenar tar mycket energi från trädet och hindrar tillväxten av nya fruktgrenar. Genom att ta bort dessa kan man främja tillväxten av nya fruktgrenar och därmed öka fruktproduktionen.

Om man har beskurit trädet hårt på våren kan man få mycket vattenskott som går rakt upp i kronan. Dessa är mjuka och lätta att klippa bort under sensommaren. Genom att ta bort en tredjedel av dessa vattenskott kan man främja fortsatt utveckling av kronan och riklig fruktsättning. Det är dock viktigt att inte ta bort alla vattenskott samtidigt, eftersom detta kan leda till ännu fler vattenskott nästa år. Äppelträd får ofta vattenskott, så detta är något att tänka på om du har ett äppelträd.

Ge energi 

Gallring av plommon och äppelkarten kan också hjälpa trädet att fokusera sin energi på den frukt som är kvar. Genom att ta bort några av de mindre fruktgrenarna kan trädet sätta mer energi på de större fruktgrenarna, vilket kan öka fruktproduktionen.

Om man har ett träd med flera olika sorter i, så kallade familjeträd, är det viktigt att hålla reda på var de olika sorterna är. Detta för att man alltid ska ha minst en gren av varje sort. Om man inte håller koll på detta kan man riskera att ta bort alla grenar av en viss sort, vilket kan minska fruktproduktionen av den sorten.

Pincera årsskotten

Under perioden JAS (juli, augusti, september) är det bra att korta in årsskotten på fruktträd genom att pincera dem. Detta innebär att man klipper av toppen på skotten för att de ska bilda fruktved till nästa år. Genom att pincera årsskotten kan man främja tillväxten av nya fruktgrenar och öka fruktproduktionen.

Beskärning

Se alltid till att ha rena, vassa redskap så att du inte får fula snittytor där svamp och andra sjukdomar kan få fäste.

 

Vid plantering av träd

Åsikterna går isär i frågan om träd ska beskäras vid plantering. Generellt sett ska du inte beskära vid nyplantering av fruktträd då energin behövs till etablering. Under andra året kan du börja forma och bygga upp kronan så att trädet kan växa sig starkt.

Det kan dock vara nödvändigt med beskärning om trädet har konkurrerande toppskott.

Författare: Marcus Åberg
Senast uppdaterad: Februari 27, 2020