Bästa tiden för beskärning

JAS

Den period då en stor del av våra träd och buskar kan beskäras. Står för juli, augusti och september.

Kärnfrukt

Kärnfrukt som äpplen och päron kan vara svåra att beskära under JAS-perioden då de oftast inte är skördade så tidigt. Dessa kan du istället beskära på senvintern när temperaturen är över -10 grader men i god tid innan saven stiger.Beskärning när temperaturen är under minus 10 grader kan skada dina växter då vävnaderna fryser. Eftersom rotsystemets storlek är anpassat efter grenverket kommer för hård beskärning resultera i att trädet kompenserar för de förlorade grenarna genom att skjuta mängder av vattenskott som inte är fruktbärande.

Prydnadsbuskar

Vårvintern, innan knopparna sväller, är rätt tid för beskärning av sommar- och höstblommande prydnadsbuskar. Underhållsbeskär dina prydnadsbuskar varje år för att stimulera tillväxten och skapa en tät växt med vacker form. Det är även en bra period för beskärning av många barrväxter som inte har hunnit börja sin tillväxt än.

Under våren ska du beskära rosor, klängväxter som klematis och buskar som blommar på årets nya skott, så kallade årsskott.

Känsliga träd och buskar bör alltid beskäras under JAS-månaderna (juli, augusti och september) och stenfrukt som plommon och körsbär på hösten efter skörd.De är känsliga för beskärning på våren då savflödet i växternas vävnader är rikt och de då blöder lätt. Svampsjukdomar och röta kan lätt få fäste i de snittytor som skapas vid beskärning men när flödet av sav är mindre hinner såren torka in och slutas innan vintern.

På hösten klipper du bort gamla och döda grenar på dina bärbuskar.

Odlingstips!

Se alltid till att ha rena, vassa redskap så att du inte får fula snittytor där svamp och andra sjukdomar kan få fäste.

Författare: Marcus Åberg
Senast uppdaterad: Februari 27, 2020