Rectangle 3 Created with Sketch.

Rost

Svampsporerna samlas på gräset och ger det en roströd färg på ovansidan och svart undersida.

Rost

Sporerna kan spridas med luften, skor och maskiner. Tvätta av redskap och skor ordentligt för att inte sprida svampen. Rostsvampar gynnas av jord med lågt pH-värde, sur jord, och brist på kväve.

Detta är ett övergående problem som kan åtgärdas med hjälp av gödsling. Gödsla tre gånger per säsong, om det regnar mycket kan du behöva en extra giva gödsel.

Rectangle 3 Created with Sketch.