Rectangle 3 Created with Sketch.

Natur- och mineralgödsel

Gödsla för att tillföra ny näring till växterna och gräsmattan i din trädgård.

Natur- och mineralgödsel

När näringen i marken frigjorts och tagits upp av växterna behöver du tillföra nytt material och näring.

Weibulls - Hönsgödsel

Gödslingsmedlen som vi använder i vår trädgård innehåller bland annat de tre viktigaste ämnena för de flesta växterna, kväve (N), fosfor (P) och kalium (K). Alla tre är grundämnen med samma funktion, oberoende på om de kommer från naturgödsel eller mineralgödsel.De innehåller även mikro- och makronäringsämnen.

Naturgödsel

Gemensamt för naturgödsel är att näringsämnena är bundna i materialet, torv/kompost, vilket gör att näringsämnena binds hårdare än i mineralgödsel, Naturgödsel har därför en långtidsverkande effekt som gör den speciellt bra till växter med lång växtperiod som perenner, bär och bärbuskar.

Eftersom naturgödsel innehåller mycket mullmaterial är den bra som jordförbättring av både sandiga eller leriga jordar.

Weibulls har tre olika sorters naturgödsel i sitt sortiment:

Kväve (N)
Gynnar växtens klorofyllbildning vilket ger växten dess gröna färg och ökar proteinbildningen.

Fosfor (P) Ger ökad rotutveckling och blomning vilket är extra viktigt för bärbuskar.

Kalium (K) Ger växten god vinterhärdighet.

Hönsgödsel

Torkad, pelleterad och luktreducerad. Enkel att sprida/dosera och går även att lösa upp i vatten för snabbare effekt.

Kogödsel

Kompost av kogödsel (inte blandgödsel) och torv/kompost.

Naturgödsel

En kompost av blandgödsel (höns, ko, häst) och torv/kompost.

Mineralgödsel

Mineralgödsel är en produkt som skapas genom att olika näringsämnen sätts samman till små korn. Innehållet varierar beroende på vad gödseln ska användas till, exempelvis gräsmattan, trädgårdslandet eller till höstgödsling. Kornen gör att mineralgödsel är lätt att sprida. De löses upp av fukt, värme och aktivitet i jorden.

Mineralgödsel är snabbverkande med högt näringsinnehåll och det är viktigt att dosera rätt för då växten riskerar att brännas av gödslet vid överdosering. Vid fel användning ökar även risken för utlakning av gödsel till grundvattnet.

Långtidsverkande gödsel har belagts med ett skal. I fuktig jord med en temperatur på ungefär 15 grader börjar näringen friges. Beroende på hur skalet tillverkats släpps näringen successivt under en period på tre till nio månader.

Weibulls Jordgubbe - Natur- och mineralgödselJordgubben tipsar

Använd en kombination av natur- och mineralgödsel om du vill ha både turboeffekt och verkan över lång tid. För den bekväma finns fullgödselmedlet Weibulls Chrysan som består av snabbverkande mineralgödsel och långtidsverkande hönsgödsel.

Rectangle 3 Created with Sketch.