Natur- och mineralgödsel

När näringen i marken frigjorts och tagits upp av växterna behöver du tillföra nytt material och näring.

Weibulls - Hönsgödsel

Gödslingsmedlen som vi använder i vår trädgård innehåller bland annat de tre viktigaste ämnena för de flesta växterna, kväve (N), fosfor (P) och kalium (K). Alla tre är grundämnen med samma funktion, oberoende på om de kommer från naturgödsel eller mineralgödsel.De innehåller även mikro- och makronäringsämnen.

Naturgödsel

Gemensamt för naturgödsel är att näringsämnena är bundna i materialet, torv/kompost, vilket gör att näringsämnena binds hårdare än i mineralgödsel, Naturgödsel har därför en långtidsverkande effekt som gör den speciellt bra till växter med lång växtperiod som perenner, bär och bärbuskar.

Eftersom naturgödsel innehåller mycket mullmaterial är den bra som jordförbättring av både sandiga eller leriga jordar.

Weibulls har tre olika sorters naturgödsel i sitt sortiment:

Kväve (N)
Gynnar växtens klorofyllbildning vilket ger växten dess gröna färg och ökar proteinbildningen.

Fosfor (P)
Ger ökad rotutveckling och blomning vilket är extra viktigt för bärbuskar.

Kalium (K)
Ger växten god vinterhärdighet.

Hönsgödsel

Hönsgödsel är en typ av organisk gödsel som är speciellt behandlad för att göra det enklare att använda i trädgården. Det har torkats, pelleterats och reducerats för lukt. Detta gör att det är lätt att sprida och dosera, och det går även att lösa upp i vatten för en snabbare effekt på växterna. 

Kogödsel

Kompost av kogödsel (inte blandgödsel) och torv eller kompost. Denna typ av gödsel är rik på näringsämnen och kan hjälpa till att förbättra jordens sammansättning och vattenhållande förmåga. 

Naturgödsel

Naturgödsel är en annan form av organisk gödsel som är gjord av en kompost av blandgödsel (höns, ko, häst) och torv eller kompost. Denna typ av gödsel innehåller en mängd näringsämnen som är nödvändiga för att stödja växttillväxten, inklusive kväve, fosfor och kalium. Naturgödsel är ett hållbart alternativ till kemiska gödselmedel och kan hjälpa till att öka mikrofloran i jorden.  

Mineralgödsel

Mineralgödsel är en produkt som skapas genom att olika näringsämnen sätts samman till små korn. Innehållet varierar beroende på vad gödseln ska användas till, exempelvis gräsmattan, trädgårdslandet eller till höstgödsling. Kornen gör att mineralgödsel är lätt att sprida. De löses upp av fukt, värme och aktivitet i jorden.
Mineralgödsel är snabbverkande med högt näringsinnehåll och det är viktigt att dosera rätt för då växten riskerar att brännas av gödslet vid överdosering. Vid fel användning ökar även risken för utlakning av gödsel till grundvattnet.
Långtidsverkande gödsel har belagts med ett skal. I fuktig jord med en temperatur på ungefär 15 grader börjar näringen friges. Beroende på hur skalet tillverkats släpps näringen successivt under en period på tre till nio månader.

Författare: Marcus Åberg
Senast uppdaterad: Februari 27, 2020