Kala fläckar

Det är vanligt att ha kala fläckar i gräsmattan på grund av skadedjur, sjukdomar, mögel eller en dålig dränering. Dessa kala fläckar kan förstöra utseendet på din gräsmatta och göra den mindre tät. Men det finns några steg du kan ta för att lösa problemet och få en grön och frodig gräsmatta.

Börja med toppdressning

Toppdressa först för att jämna ut ytan och ge gräsfröna en bra såbädd. Innehållet av sand och mull gynnar gräsets tillväxt och nybildningen av skott. Toppdressing hjälper även att hålla fukten kvar i gräsmattan så att den blir tätare och jämnare. Har du problem med ogräs ska du välja en gräsblandning som innehåller snabbgroende grässorter. Det gör att gräset hinner etablera sig innan ogräset fått chansen att sprida sig till den kala ytan.

Kontrollera dränering

Om du har en dålig dränering kan det leda till kala fläckar i gräsmattan. Kontrollera om jorden är för fuktig och om vatten samlas i lågvattenmarker. Säkerställ att vattnet har en plats att rinna bort till och att gräsmattan är täckt med en tillräcklig mängd jord.

Nyplantera gräs

Om det inte går att rädda den kala fläcken är det bäst att nyplantera med nytt gräs. Ta bort den gamla jorden och lägg till ny jord och gräsfrö. Säkerställ att gräsfröna har god kontakt med jorden och vattna regelbundet tills gräset har vuxit upp.

Förebygg kala fläckar

För att förebygga kala fläckar i gräsmattan är det viktigt att regelbundet klippa och beskära gräset. Håll också ett öga på gräsmattan för tecken på skadedjur och sjukdomar och agera snabbt om du ser några problem. Säkerställ också att gräsmattan har tillräckligt med vatten, ljus och näring för att främja en hälsosam tillväxt.

Sammantaget är det viktigt att ta hand om din gräsmatta för att förebygga kala fläckar.

Renovera kala fläckar

 

  1. Klipp gräset och räfsa noga bort allt löst gräsklipp.
  2. Fördela toppdress över den kala ytan.
  3. Sprid gräsfrö jämnt över fläcken.
  4. Vattna
Författare: Marcus Åberg
Senast uppdaterad: Februari 27, 2020