Jordgubbar

Plantering

Förkultivera inomhus i såjord i februari-mars. Så grunt och låt sådden stå mörkt och varmt. Gödsla innan plantering och plantera ut i början av sommaren. Jordgubbar har ytliga rötter och trivs bäst i mullrik, sandblandad jord. Bäst skörd får du om du har din odling på en solig och skyddad plats. Välj gärna en lätt sluttande plats för god avrinning av vatten bland annat då rötterna är känsliga för syrebrist.

Rensa bort ogräs innan och gödsla med kogödsel vid planteringen. Plantorna bör sättas med ett avstånd på cirka 30 centimeter för att få plats att växa.

Skötsel

Jordgubbar har ganska låga näringskrav. Näring med mycket kväve gynnar bladsättning istället för fruktbildning och kan även göra plantorna mer mottagliga för svampsjukdomar. Plantorna behöver hjälp i kampen mot ogräset, så rensa regelbundet. Lägg halm, gräsklipp eller täckbark under plantorna så håller du bären rena. När bären börjar mogna slutar du att vattna så att inte bären ska ruttna, och vill du ha bären ifred från fåglar bör du täcka odlingen med ett bärnät.

Förökning

Efter tre års tid avtar fruktsättningen och det är dags att byta plantor. Förnya plantorna i slutet av juli och början av augusti. Täck revorna som bildats med jord, när den har bildat egna rötter kan du klippa av den och plantera om. Passa på att byta plats på jordgubbslandet med några års mellanrum för att minska risken för sjukdomsangrepp.

Spara skörden

Skölj och ansa nyskördade bär. Låt dem torka och styckfrys dem sedan. Om du sockrar dem lätt innan infrysning bevaras färg och smak bättre samtidigt som du förlänger hållbarheten.

Odlingstips!

Jordgubbarnas smak minskar om du serverar dem kylskåpskalla, ställ fram dem en stund innan servering

Författare: Emelie Wallersjö
Senast uppdaterad: Februari 27, 2020