Vad kan man göra åt en lerig gräsmatta?

Förstå lerjordens egenskaper

Lerjord är näringsrik och består av mycket små partiklar som har goda vattenhållande egenskaper. Detta kan vara bra för växter, men när det kommer till gräsmattor kan det orsaka problem. När lerjorden blir blöt blir den kompakt och har svårt att dränera. När den torkar blir den stenhård, vilket kan göra det svårt för gräsets rötter att tränga igenom.

Olika metoder för att förbättra lerig gräsmatta

Börja om med gräsmattan

Om du vill ha ett någorlunda snabbt och riktigt bra resultat kan det vara bäst att börja om med gräsmattan. Det innebär att fräsa upp den befintliga gräsmattan, lägga på minst 10cm gräsmattejord och så ny gräsmatta. Ett annat alternativ är att fylla på med mullrik jord, kompost, sand utan nollfriktion eller grus och fräsa ner det i lerjorden 20-30cm ner, så att allt blandas och sedan så nytt gräs.

Förbättra den befintliga gräsmattan

Om du vill jobba med den befintliga gräsmattan kan du lägga på sand eller mullämnen, som barkmull, för att förbättra jordstrukturen. Detta kan göra att jorden blir mer väldränerad och lättare för gräsets rötter att växa i.

Produkter att använda

Sand

För att förbättra dräneringen i lerjorden rekommenderas att använda grövre sand, gärna 0,5-1,5mm i diameter, utan nollfraktion. Nollfraktion innebär att sanden inte innehåller några partiklar som är mindre än 0,063 mm, vilket är viktigt för att undvika att sanden bidrar till förvärrade dräneringsproblem. Grövre sand hjälper till att skapa luftiga utrymmen i lerjorden, vilket underlättar för vatten att rinna igenom och gräsrötterna att växa.

Barkmull

Barkmull är ett annat användbart material för att förbättra lerjord. Det kan hjälpa till att öka mängden organiskt material i jorden, vilket i sin tur kan förbättra jordstrukturen och dräneringen.

När på året att genomföra åtgärder

För att uppnå bästa resultat är det viktigt att utföra åtgärder vid rätt tidpunkt. Här är några riktlinjer för när du bör genomföra de olika stegen:

  1. Fräsa upp gräsmattan: Detta bör göras under våren eller hösten, när jorden är fuktig men inte genomblöt. Om jorden är för torr kan det vara svårt att fräsa, och om den är för blöt kan du skapa fler problem än du löser.
  2. Lägga på sand och barkmull: Bäst att göra det när gräsmattan är i aktiv tillväxt under vår, sommar eller höst, så att gräset snabbt kan återhämta sig.
  3. Så ny gräsmatta: Detta bör göras under våren eller hösten, när temperaturen är mild och det finns tillräckligt med fukt för att fröna ska gro, hösten är den allra bästa tiden då jorden är varm och det är fuktigt i luften.

Underhåll av gräsmattan

För att bibehålla en välmående gräsmatta på lerjord är det viktigt att regelbundet underhålla den. Här är några tips på hur du kan göra det:

  1. Toppdressa gräsmattan med sand: Lägg på en knapp centimeter sand ovanpå gräsmattan en eller två gånger om året. Sanden hjälper till att förbättra dräneringen och förhindrar att jorden blir kompakt.
  2. Lufta gräsmattan: Använd en grep eller en speciell luftare för att sticka hål i gräsmattan, särskilt på gångstråk och områden där jorden är extra kompakt. Detta hjälper till att få in luft och vatten till gräsrötterna och förbättrar jordstrukturen.

Genom att följa dessa råd och åtgärder kan du förbättra din leriga gräsmatta och få en grön och välmående oas i din trädgård.

Författare: Christian Månsson
Senast uppdaterad: Maj 15, 2023