Ekologiskt odlat!

Vad innebär KRAV-märkningen på Weibulls produkter?

För att få en produkt KRAV-godkänd redovisar vi varifrån produktens råvaror kommer, hur råvaror och produkter produceras, tillstånd för produktionen, recept, analyser med mera. Det är viktigt att naturgödseln kommer från gårdar med godkänd djurhållning och att det finns en spårbarhet i hela produktionsprocessen. Självklart får inga bekämpningsmedel förekomma någonstans i kedjan.

Utifrån en godkänd produktion kan vi tillverka produkter till våra kunder. Den regelbundna kontrollen gör att kunderna kan känna sig trygga med att till exempel gödseln kommer från KRAV-godkända gårdar och att torven kommer från en produktion som är godkänd av myndigheterna.

Alla Weibulls KRAV-märkta produkter är godkända för ekologisk odling.

Odla ekologiskt med Weibulls

I Weibulls sortiment hittar du KRAV-produkter för hela odlingskedjan, från portionsfrö till såjord, planteringsjord och grönsaksjord. Våra KRAV-godkända jordar innehåller hönsgödselbaserade näringsämnen. Liksom i andra naturgödslade jordar medför det i bland att jorden får en doft av just gödsel! Det är oundvikligt, men vi gör vad vi kan i produktionen för att motverka det.

I Weibulls sortiment finns även KRAV-godkända Simontorp-produkter. Skillnaden är att råvaran till de här produkterna genomgår en längre kompostering. Den längre lagringstiden ger en mer homogen produkt, med mindre framträdande doft av gödsel. Gödseln i Simontorp kogödsel kommer enbart från nötkreatur, till skillnad från många andra kogödselsorter på marknaden. De består ofta av en blandning av gödsel från olika djur och bör därför kallas naturgödsel.

För dig som vill odla ekologiska grönsaker finns nu 12 olika KRAV-märkta sorter, däribland favoriter som dill, persilja, morot och sallat.

Så här väljer du ekologiskt:

  1. Fyll dina såkärl med KRAV-godkänd såjord.
  2. Så ett eller flera KRAV-märkta frön i varje kruka, eller strö ut dem glest i sålådor.  
  3. Låt sådden stå i varm rumstemperatur och håll den fuktig. Lufta regelbundet om du använder du ett miniväxthus för att undvika att det bildas imma på insidan.
  4. När plantorna börjar titta fram ska de stå ljust (använd gärna speciella lampor avsedda för växter) och svalt.
  5. Omskola i krukor med KRAV-godkänd planteringsjord när plantorna har utvecklat några par karaktärsblad (de blad som kommer efter de första groddbladen).
  6. Låt dina plantor flytta ut när risken för nattfrost är över. Välj en solig plats för dina grönsaker. Sätt med fördel ner plantorna i en såbädd som du sedan tidigare (dock minst två veckor före utplantering) har förstärkt med en blandning av lika delar KRAV-godkänd kogödsel och planteringsjord. Gödsla aldrig i samband med plantering!
  7. Vattna och rensa bort ogräs regelbundet. En månad efter utplantering kan du i samband med vattning gödsla med KRAV-godkänd växtnäring.
  •