Vattna rätt

En etablerad gräsmatta tål vanligtvis torka bra och du behöver inte vattna så ofta, men desto rikligare.

Vattna gärna på morgonen eller kvällen så avdunstar inte lika mycket av vattnet som vid bevattning dagtid.

Vattna med spridare

Om du använder en spridare så ställ en burk med raka sidor en bit från denna. När det är 2,5 cm vatten i burken kan du flytta spridaren och burken. Kontrollera efter vattning hur djupt jorden är fuktad. Den bör vara fuktig ned till 10-15 cm. Anteckna gärna hur lång tid det tog att vattna så kommer du ihåg till nästa tillfälle.

Nysådd gräsmatta

Har du en nysådd gräsmatta gäller motsatsen, det vill säga vattna ofta och lite. För mycket vatten på en gång gör att fröna flyter omkring på ytan och klumpar ihop sig. För absolut bästa resultat ska du vattna en nysådd gräsmatta tre till fyra gånger per dag beroende på jordart.

Frö som lönngror

Oavsett hur många gånger per dag du har möjlighet att vattna är det viktigaste att du vattnar regelbundet tills fröet grott och börjar komma upp, vilket kan ta upp till fyra veckor beroende på gräsfröblandning.

När du börjar vattna växer grodden ut och söker sig ner i jorden för att bilda ett rotsystem. Grodden är extra känslig för torka när den precis kommit ut ur frökärnan och om du då avbryter bevattningen torkar grodden in och dör. Även om det för blotta ögat inte ser ut att ha vuxit alls så är det i dessa fall inte fel på fröets grobarhet utan den avbrutna bevattningen gör att fröet lönngror, det vill säga att yttre faktorer ”lönnmördat” fröet.

 

Lycka till med din bevattning av gräsmattan! 

Författare: Emelie Wallersjö
Senast uppdaterad: Februari 27, 2020