Rectangle 3 Created with Sketch.

Vår Jordgubbe

Vem är han och varför kan han så mycket om jord?

Vår Jordgubbe

Du kanske inte funderat så mycket kring jord tidigare, men det döljer sig en hel värld bakom den mörka fasaden, en mikrovärld. En värld som vår Jordgubbe har full insyn i.

Weibulls Jordgubbe

Missa inte vår Jordgubbes tips!

Du hittar honom här och där, på hemsidan, facebook...

Dag är Kvalitetsansvarig för jord och gödsel och har jobbat med det i mer än 30 år och lever efter mottot ”Jorden ska inte vara fin, den ska vara bra”.

Uppväxt på en bondgård började banan in i yrkeslivet där. Med fin utbildning från Alnarp, eget jordbruk och många år av ”fötterna i jorden” kan han det mesta som är värt att veta om just jord och gödsel.

Varför jord?
Jord är ju grunden till allt. Viktigast är kanske att såväl vår som djurens mat till mycket stor del kommer från växter som odlas i jord. Sen är jord spännande eftersom den även skiftar i karaktär beroende på var man är och vad man ska använda den till. Riktig ”jobbig, styv lera ” kan faktiskt vara bästa jorden för viss odling beroende på var och vad som ska odlas.

Vad är jord?
Många har nog hört uttrycket att en person som lyckats i livet ”har matjord i byxfickorna”. Matjord är alltså något positivt även om det i verkligheten inte alls är någon säkert kvalitetsbegrepp. Jord för mig är det som växterna behöver för att förankra rötterna i, som vatten och näring binds i så det inte rinner bort innan växten hinner få nytta av det. Jord kan alltså vara mullrik (innehålla t.ex. mycket torv), sandig eller lerig beroende på vad den ska användas till. Viktigt är dock att den är fri från ogräs och sjukdomar när man ska använda den i sin egen köksodling. Och det är viktiga kvalitetsnormer i vår jordtillverkning.

Hur ser ditt arbete ut idag?
Jag är mycket ute på våra produktionsplatser och kontrollerar kvaliteten på råvarorna som ska blandas enligt mina recept för att bli den kvalitet som exempelvis Rhododendron kräver.

Jag tar analyser på jordarna och kontrollerar att det är rätt gödselmängd, luktar och känner på jorden så att allt stämmer. Roligast är nog när våren kommer och vi gör provodlingar på vår jord på en skola för trädgårdsutbildning. Då är det verkligen examensdags och vi får en opartisk bedömning av våra jordar.

Om du bara får ge ett råd till den trädgårdsintresserade, vad är det?
Odla det som passar i din trädgård med hänsyn tagen till var du bor/läge, jordart och vilken tid du vill lägga ner på din odling. Lycka är oftast kvalitet inte kvantitet.

Vad gör du i din trädgård?
Så lite som möjligt, men jobbar för att få byns finaste gräsmatta, även om det inte alltid blir så.

Luktpioner betyder verkligen sommar för mig och ger tillbaka barndomsminnen. Svarta vinbärsbuskarna vårdas ömt för saft inför mörka vintern.

Senast uppdaterad: Februari 27, 2020
 
Rectangle 3 Created with Sketch.