Tid för omskolning

Såjord har ett lågt näringsinnehåll då de första rötterna på plantorna är mycket känsliga för hög koncentration av näring. När plantan etablerat sig behöver den mer näring för att orka växa ytterligare och behöver då planteras om i jord med mer näring. Näringen i jorden räcker i cirka 2-3 veckor, beroende på krukans storlek och mängden jord. För fortsatt god tillväxt ska du tillsätta näring vid bevattning.

När ska jag skola om?

När fröna grott och plantan börjar spira bildas de första bladen, hjärtblad. De ser ungefär likadana ut oavsett vad du sått. Därefter utvecklar plantan karaktärsblad som ser ut som bladen på en färdig planta fast mindre. När 2-3 karaktärsblad utvecklats är det dags att skola om.

Känsliga rötter vid omskolning

Om du sår i briketter eller pluggbox har rötterna ett bättre skydd vid omskolning.

Hur

Fyll en kruka med blomjord och gör en grop i jorden för plantan. Har du sått i briketter flyttar du över dem med plantorna i den nya krukan, har du sått i såjord flyttar du över plantan försiktigt så att inga rötter skadas. Fyll på med ett lager jord och vattna.

Många plantor kan behöva planteras om flera gånger i större krukor innan utplantering. Varje gång du planterar om i en större kruka ska du sätta plantan något djupare än i tidigare plantering. Då utvecklas nya rötter och stammen blir kraftigare.

Steg-för-steg guide för omplantering av plantor

1. Vattna plantorna några timmar innan omplantering.
2. Plantera i en gödslad jord, planteringsjord eller blomjord.
3. Var försiktig med rötterna. Låt så mycket jord som möjligt vara kvar vid rötterna.
4. Vattna ordentligt.
5. Ställ krukorna svalt och ljust.
6. Avhärda plantorna innan utplantering.
7. Plantera ut när risken för nattfrost är över.
8. Undvik starkt solljus, det torkar ut småplantorna.
9. Skydda med fiberduk den första tiden.

Ta hand om rötterna

De små plantornas rötter är väldigt känsliga och det är därför viktigt att inte skola om för tidigt och att du är försiktig vid hanteringen av plantan. Om du klipper av de längsta rötterna utvecklar plantan ett mer förgrenat rotsystem.

Balans mellan ljus och värme

För att plantorna ska utvecklas i lagom takt behövs balans mellan ljus och värme. Kombinationen av varm inomhusluft och för lite ljus ger ofta långa och rangliga plantor. Optimalt för de små plantorna är att stå ljust men svalt, cirka 15 grader. Om du inte har möjlighet att placera din odling i den miljön kan du istället kompensera den varma inomhusluften med extra belysning under 12-14 timmar per dygn. Använd lysrör eller lågenergilampor som inte avger någon värme och häng belysningen cirka 30 centimeter ovanför plantorna.

Författare: Marcus Åberg
Senast uppdaterad: Februari 27, 2020