Skapa en blomsteräng

Blomsterängar, eller slåtterängar, var vanliga för femtio år sedan och det lever kvar en förkärlek till dessa blomstrande ängar och hagar hos oss. Så varför inte låta en del av din trädgård fyllas av denna mångfald av växter som lockar till sig nyttiga insekter.

Innehåll Weibulls blomsterängsblanding:

Rölleka
Liten blåklocka
Stor blåklocka
Blåklint
Cikoria
Backnejlika
Gulmåra
Johannesört
Prästkrage
Käringtand
Kornvallmo
Ängssyra
Backtimjan
Styvmorsviol
Rödklöver
Berglin
Oljelin

Innan du sår

För bästa resultat bör du rensa ytan från ogräs. Avvakta sedan två till tre veckor innan du sår, då hinner de ogräsfrön som redan fanns i jorden gro och du kan enkelt ta bort dem. Efter hand som ängsväxterna etablerar sig blir det svårare för oönskade växter att komma in.

Om du har gott om tålamod kan du låta marken ligga i träda ett år innan du sår för att bli av med kvickrot, tistlar och andra besvärliga ogräs. Är jorden näringsrik kan du odla potatis året före då det luckrar upp jorden och förbrukar mycket av den näring som finns i jorden.

Det absolut bästa underlaget är en näringsfattig, sandblandad mulljord. Ren sandjord förbättrar du med ogödslad torv eller gräsfri kompost, har du lerjord ska du istället blanda upp den med grovt grus.

Sådd

Blomsteräng ska sås glest så kombinera med grässådd för att binda jorden och hindra ogräs från att etablera sig. En bra blandning är cirka 100 gram blomsterfrö och 500-800 gram gräsfrö till en yta på 100 m2. Weibulls Fritidshus är en gräsfröblandning som är särskilt lämplig för torra, magra och skuggiga lägen och passar därför mycket bra till blomsterängar.

Weibulls blomsterängsblandning består av både ettåriga och fleråriga sorter som självsår sig. Lin och blåklint är två av de ett-åriga sorterna och hör ursprungligen hemma på åkern men då de blommar första året ger de ett visst skydd åt de långsamväxande arterna. Du kan så både på våren och hösten men vid höstsådd utvecklas endast de fleråriga sorterna då de ettåriga inte klarar vintern.

Weibulls blomsteräng - Blomsterlin
Lin är en ett-årig sort i Weibulls blomsterängsblandning.

Skötsel

När din blomsteräng väl etablerat sig kräver den inte mycket skötsel. Ängsblommor trivs bäst i en mager växtmiljö så gödsla inte, det gynnar tillväxten av ogräs.

När säsongen är över ska ängen slås med lie, eller den modernare varianten röjsåg, och klippet ska ligga kvar ett tag så att det hinner fröa av sig. Slår du ängen för tidigt kommer de senblommande arterna försvinna efterhand. Om man inte slår ängen kommer den växa igen med gräs och buskar. Klippet ska inte ligga kvar för länge då det förmultnar, gödslar ängen och riskerar att kväva annan vegetation. För bort klippet och lägg det med fördel i komposten för att återanvändas i din trädgård.


Kom ihåg att det kan ta flera år innan du får bra balans mellan de olika blommorna och gräsen, men ge inte upp! En äng är levande och förändras hela tiden - väder, vind och andra yttre förhållanden påverkar resultatet från år till år.

Att anlägga en blomsteräng

  1. Rensa bort ogräs
  2. Så direkt på växtplatsen tillsammans med gräsfrö. Mylla ner fröna med en lövräfsa eller liknande samt platta till med en gallervält eller med baksidan av en spade
  3. Slå med lie när allt har blommat färdigt och fröna har mognat. Låt klippet ligga kvar en tid så att alla frön ramlar ur och hamnar på marken. Sedan tar du bort växtrestern.
  •  
Författare: Emelie Wallersjö
Senast uppdaterad: Februari 27, 2020