Rödtrådssjukan - Förhindra infektionen i din trädgård

Problemet uppstår vid kvävebrist som kan lätt kan uppstå efter långa perioder med regn eller överbevattning. En extra giva kväverikt gödsel kan minska skadan. Vid gräsklippning bör du alltid ta bort gräsklippet för att avlägsna smittat material från gräsmattan.

En svampinfektion som påverkar växter

Rödtrådssjukan är en sjukdom som påverkar växter, särskilt de som odlas för sina frukter såsom jordgubbar. Det är en svampinfektion som sprids via skadedjur och kan orsaka problem som minskad tillväxt, dålig blomning och fruktbildning samt viss skörhet och förtunning av växten. För att undvika att din gräsmatta ska drabbas av rödtrådssjuka finns det några knep att göra. 

Följ dessa tips för att förhindra rödtrådssjukan i din trädgård:

  • Använd säkra jordblandningar: Se till att du använder en säker och fri jordblandning från skadliga sjukdomar och skadedjur.
  • Skapa god luftcirkulation: Se till att växterna har tillräcklig luftcirkulation runt sig för att hålla jorden och växterna torra och för att förhindra spridning av sjukdomar.
  • Undvik övervattning: Överdrivet vatten kan bidra till tillväxten av sjukdomar i jorden. Se till att inte övervattna växterna.
  • Ta bort skadade växter: Ta bort alla skadade växter så fort som möjligt för att förhindra spridning av sjukdomen.
  • Använd jordbehandling: Använd jordbehandling för att förhindra spridning av sjukdomar och för att stärka växterna.

 

Genom att följa dessa tips bör du kunna undvika att rödtrådssjukan drabbar din trädgård. 

Författare: Marcus Åberg
Senast uppdaterad: Februari 27, 2020