Rectangle 3 Created with Sketch.

Rödtrådssjukan

Rödtrådssjukan orsakas av en svamp men gör oftast ingen allvarlig skada på gräsmattan.

Rödtrådssjukan

Problemet uppstår vid kvävebrist som kan lätt kan uppstå efter långa perioder med regn eller överbevattning. En extra giva kväverikt gödsel kan minska skadan. Vid gräsklippning bör du alltid ta bort gräsklippet för att avlägsna smittat material från gräsmattan.

Rectangle 3 Created with Sketch.