Rectangle 3 Created with Sketch.

Projektet "Bin i Stan

Bin i Stan introducerar biodling i stadsmiljö i samarbete med lokala biodlarföreningar, företag och kommuner med avsikten att bredda den biologiska mångfalden och utrymmet för pollinerande insekter i urbana miljöer. Projektet arbetar för att öka antalet bikupor, erbjuda bostad och skydd för humlor och fjärilar samt låta många blommor blomma.

Projektet "Bin i Stan

Naturens gratistjänster

Bin, humlor och fjärilar pollinerar en stor del av den mat vi människor äter. Den ekosystemtjänst de tillhandahåller är oerhört betydelsefull för vår överlevnad. Tyvärr finns tecken på att antalet pollinerande insekter minskar, bland annat till följd av kemiska bekämpningsmedel och ensidig odling.

bi-kaka

Pollinerande insekter behöver många olika blommor och växter för att samla pollen och nektar, under hela växtsäsongen. Erfarenhet visar att det finns fina förutsättningar för bin och humlor att trivas i stadsmiljö. I staden finns grönytor, parker, trädgårdar samt odlingslådor på uteplatser och balkonger där de kan hämta pollen och nektar. När insekterna förflyttar sig i stan använder de gärna stråk av grönytor som flygvägar. Med bra förutsättningar för pollinerande insekter i staden kan fler odlare få glädjas över fler blommor och rikare skörd i form av frukt, bär och honung!

Bred samverkan

Bin i Stan erbjuder företag och andra organisationer att bli bivärd genom att hyra bikupor. Lokala biodlare tar hand om skötsel och tillsyn och i slutet av säsongen får bivärden en garanterad mängd honung. Projektet söker också samverkan med kommuner för att nyttiggöra grönytor, gårdar och parker för de pollinerande insekternas bästa. För kommunen blir det här också ett sätt att göra framsteg i arbetet med de svenska miljömålen, t ex biologisk mångfald och minskad användning av gifter.

Besök gärna projektets hemsida, för mer information om hur du kan delta

Bin i Stan uppmanar:

 • Ersätt gräsytor med ängsmark
 • Klipp mer sällan, så att maskrosor och klöver hinner blomma
 • Lämna ”birutor” som inte klipps
 • Blanda in klöver i gräsfröblandningar
 • Odla ekologiskt
 • Servera fjärilsfrukost i form av buddleja och lavendel
 • Sätt upp bi- och humlehotell
 • Plantera buskar som blommar och ger frukt
 • Plantera pollen- och nektargivande träd (t ex hassel, sälg, körsbär, plommon- och äppelträd, lönn, kastanj och lind)
 • Skapa nektarstationer för bin i rondeller, vägrenar och rabatter
 • Låt kyrkogårdar få ett stillsamt, surrande biljud
 • Låt lövhögar eller trädstubbar och fallna träd ligga kvar, för att ge humlor en plats att övervintra på
 • Köp lokal honung – eller varför inte bli biodlare?
Rectangle 3 Created with Sketch.