Med kvalitetsfrö från svenska bönder

Hög kvalité på gräsfröblandnigar 

Weibulls gräsfrö odlas främst av svenska bönder och är framtagna för att passa vårt klimat och andra förutsättningar som vi har här i Norden. Det vill vi värna om. Att odla upp fröerna i det faktiska klimatet har en stor påverkan på kvalitén i jämförelse med fröer som är uppförädlade i Sverige. Kvalitén på våra gräsfröblandningar är mycket viktig för oss. Vi vill stå för blandningar som ger den bästa gräsmattan. Grobarheten och renheten i Weibulls gräsfröblandningar ligger högt över EUs krav.

Närhet för att korta avstånden 

Från odlarna till Weibulls fabrik är avstånden korta, vilket också gör att vi kan minska transporter och utsläpp och på så sätt bidra till en bättre miljö.

Tydlig information hjälper dig

Pictogrammen på förpackningarna ger information om produkterna på ett snabbt och lättövergripligt sätt. Att välja en Weibulls gräsfrö blandning är enkelt.

 

Pictogram

Författare: Emelie Wallersjö
Senast uppdaterad: Februari 27, 2020