Rectangle 3 Created with Sketch.

Med kvalitetsfrö från svenska bönder

Från jord till frö, en resa om gräsfröts tillväxt

Med kvalitetsfrö från svenska bönder

Weibulls gräsfrö odlas främst av svenska bönder och är framtagna för att passa vårt klimat och andra förutsättningar som vi har här i Norden. Det vill vi värna om. Att odla upp fröerna i det faktiska klimatet har en stor påverkan på kvalitén i jämförelse med fröer som är uppförädlade i Sverige. Kvalitén på våra gräsfröblandningar är mycket viktig för oss. Vi vill stå för blandningar som ger den bästa gräsmattan. Grobarheten och renheten i Weibulls gräsfröblandningar ligger högt över EUs krav.

Från odlarna till Weibulls fabrik är avstånden korta, vilket också gör att vi kan minska transporter och utsläpp och på så sätt bidra till en bättre miljö.

Vi vill informera dig om hur Weibulls gräsfrö som blir din vackra gräsmatta har för resa innan de når dig. Vi kommer att succesivt att lägga upp information här på vår hemsida om det vi kallar odlingsåret. Vi besöker bönderna vid olika tidpunkter och ger dig en inblick i allt jobb som ligger bakom Weibulls gräsfröblandning som du har köpt eller planerar att köpa.

Pictogrammen på förpackningarna ger information om produkterna på ett snabbt och lättövergripligt sätt. Att välja en Weibulls gräsfrö blandning är enkelt.

Pictogram

Rectangle 3 Created with Sketch.