Rectangle 3 Created with Sketch.

Kul att veta om bin

Kul att veta om bin

 • I en bikupa finns det mellan 20 000 – 90 000 bin beroende på årstid och hur starkt samhället är. Ett riktigt starkt samhälle under högsommar med en duktig drottning kan ha hela fantastiska 90 000 invånare i samhället.
 • Bidrottningens huvuduppgift i samhället är fortplantning. En fullgod drottning lägger mellan 2 000 – 3 000 ägg om dagen och producerar ca 500 000 ägg under sin livstid.
 • Drottningen bestämmer om det skall produceras drönare (hanar) eller arbetsbin (honor). För att det ska bli arbetsbin behöver drottningen tillföra spermier från den ”bank” hon fått från drönarna under befruktningen.
 • I en kupa finns det 1 drottning, 100 - 1000 drönare och resten arbetsbin med olika uppgifter.
 • Varje arbetsbi har sin specifika uppgift i bisamhället. Arbetslivet börjar inne i kupan där arbetsbina håller kupan i rätt temperatur, sköter och matar larver, städar och matar drottningen (putsbin och ambin). Därefter blir de husbin, byggbin och vaktbin vid öppningen till kupan (flustret). Slutligen blir de dragbin / flygbin som drar in pollen, nektar, vatten och propolis till kupan.
 • Drottningen kan leva upp till 5 år och arbetsbin har en livslängd på 1 - 6 månader beroende på årstid, ett bi lever kortare tid under högsommaren när bina drar in som mest nektar och arbetar hårdast både i och utanför kupan, då endast 4, max 5 veckor.
 • Drottningen är ibland märkt med en prick på skölden. Biodlaren själv bestämmer om hen vill märka sina drottningar för att ha koll på dem bättre. Drottningen märks då med en specifik färg i rätt kulör från en ”årsfägtabell” och märks med den kulör som gäller för hennes födelseår.
 • Drottningen styr bisamhället med hjälp av feromoner (doftämnen).
 • Bin kommunicerar med varandra genom att utsöndra feromoner. Feromoner styr alltså samarbetet mellan bina i samhället. Olika dofter aktiverar olika typer av handling/aktivitet. Bina kan även kommunicera via dans för att berätta vart nektar- och pollenkällor finns. Bin kan även ge ifrån sig ljudsignaler.
 • Bina samlar vatten, pollen, nektar och propolis till bikupan.
 • Vax är det material som bina bygger sin bostad av och är det materialet där bin förvarar honung och pollen i. Drottningen lägger larverna som skall bli nya drönare och arbetsbin i de celler som bina byggt. Det finns lite forskning men, beräkningar tyder på att bina behöver ca 8kg honung för att tillverka 1 kg vax.
 • Honung tillverkas av nektar inhämtade från naturen. Genom fodersaftkörtlar som producerar enzymer omvandlar bina nektar till honung (rörsocker till frukt- och druvsocker) - Av 3 kg inhämtad nektar producerar bina 1 kg honung.
 • För varje kg honung som biodlaren skattar (tar ur kupan) produceras ca 4 gånger mer honung i kupan, som används av bina som föda i bisamhället.
 • En drönare förbrukar 14 mg honung per halvtimmes flygtur, vilket är tre ggr mer än ett arbetsbi.
 • Medelskörden för biodlare i Sverige per bisamhälle är ca 30kg/kupa och kan variera från år till år och från plats till plats beroende på zon, väder och nederbörd.
 • Årsbehovet av pollen för ett bisamhälle ligger på 30 – 40kg och det kan finnas 1500 – 10 000 pollenkorn per gram honung.
 • För att skapa 0,5kg honung behöver bina besöka 3 – 4 miljoner blommor.
 • Albert Einstein lär ha sagt… ”Om alla bin i världen skulle dö ut, är mänskligheten utplånad inom fyra år.”
 • Vår biologiska mångfald likväl som vår föda är till stor del beroende av binas flitiga arbete. Visste du att tre fjärdedelar av all vår mat har vi tack vare binas pollineringsarbete, det är därför viktigt att vi värnar om våra pollenerande insekter.
 • Källinformation är Mireille Lewis, Trädgårdsmästare & certifierad Permakulturdesigner
 • Biodlare - Mrs Lewis Garden

 

Rectangle 3 Created with Sketch.