Fågelholken

Fåglarna har nytta av holkarna året runt, de används framförallt för fåglar som ska häcka under våren men även som skydd under kalla vinternätter.

Holkens konstruktion

Trä är ett bra material till holkar, det är hållbart, har god isoleringsförmåga och andas. En holk som går att öppna är att föredra då det underlättar tillsyn och rengöring. Holkar som öppnas upptill är bra då detta inte stör eventuella ruvande fåglar så mycket och inget ramlar ur boet vid dina kontroller. Taket bör ha lutande tak för att regnvattnet ska rinna av och en metallplatta runt ingångshålet håller hackspettarna borta från holken. En holk bör även ha god ventilation och dränering för att undvika mögel.

Placering i trädgården

Placera holken på en skyddad och lugn plats i ett skuggigt läge. Du behöver inte sätta holken särskilt högt upp, men om du är orolig för katter så bör du placera den några meter upp.

Tänk även på att holken ska vara lätt att komma åt när det är dags för rengöring, och var alltid noga med handhygienen när du hanterar holken.

Vill du inte spika direkt i trädet kan du istället fästa en tvärslå på holkens baksida och till exempel hänga den i en grenklyka. Mindre holkar kan du binda upp med ett grovt snöre eller spaljétråd, en plastklädd ståltråd.

Skötsel

Rensa ur holken för att ta bort gammalt bomaterial, döda fågelungar, äggskal, parasiter med mera. Om du rensar ur på hösten förlänger du hållbarheten på holken eftersom bomaterialet suger åt sig fukt. Det är möjligt att inredda holkar är mer attraktiva för fåglarna, men om du väljer att rensa ur holken kan du under våren ersätta gammalt bomaterial med lite mossa, torrt gräs, sågspån med mera.

Olika fåglar har olika behov

Det är inte alla fåglar som häckar i holkar. Sparvar, Mesar, Trädkrypare, Svalor, Flugsnappare,, Ugglor och Tornfalk är några som du har möjligheten att locka med en holk. Men de har olika krav på sitt boende, så välj den holk som lockar de fåglar du vill ha i din trädgård.

En holk till mesar bör inte ha ett ingångshål som är större än 3 cm för att de ska vara skyddade mot att andra fåglar kommer in och tar över boet.

Flugsnappare trivs bra i holkar anpassade för mesar och kan till och med ta över deras bon. Grå flugsnappare häckar på udda platser och tilltalas av modifierade, halvöppna holkar.

Trädkrypare häckar gärna bakom en bit böjd bark på en trädstam och det finns särskilda barkholkar som är anpassade för dem.

Placera en planka cirka 10 cm under takåsen för att hjälpa svalor. Plankan bör vara cirka 10-15 cm bred och längden anpassat efter tillgängligt utrymme.

Ugglor bygger sällan egna bon utan häckar ofta i andra fåglars gamla hål och trivs i holkar. Dock kan det vara svårt att få dem att häcka i din trädgård då deras naturliga häckningsplatser är i skogen.

Författare: Marcus Åberg
Senast uppdaterad: Februari 27, 2020