Gödsel

Trädgården

Weibulls - Så ny gräsmatta

Gödsla trädgården

Vilket gödsel ska jag välja, och när ska jag gödsla?

Läs mer
Weibulls - Så ny gräsmatta

Natur- och mineralgödsel

Gödsla för att tillföra ny näring till växterna och gräsmattan i din trädgård.

Läs mer
Weibulls - Så ny gräsmatta

Olle Berg om Super Gramino:

Välj ett långtidsverkande specialgödsel till din gräsmatta!

Läs mer
Weibulls - Så ny gräsmatta

Höstgödsel

Mot slutet av hösten behöver gräsmattan och växterna i trädgården extra kraft för att klara av en vinter.

Läs mer
Weibulls - Så ny gräsmatta

NPK

NPK är en förkortning av ämnena kväve (N), fosfor (P) och kalium (K).

Läs mer