6319_sommardahlia_early_bird.jpg
6319_sommardahlia_early_bird.jpg

Dahlia från frö

Det blir allt vanligare att så dahlia-frö, och det verkar vara en trend som håller i sig.

Oavsett om du sår frö eller planterar knölar blir blomningen ungefär densamma.

Om du tar frö från egna plantor är det bra att veta att dahlior är inte fröäkta, vilket innebär att anlaget i fröet skiljer sig från modersplantan och den nya blomma inte kommer bli identisk.

Så grunt inomhus i såjord i april-maj. Plantera om i småkrukor med plantjord när plantan vuxit ur den första krukan. Dahlia är mycket frostkänslig. Avhärda plantorna före utplantering genom att låta dem stå en period utomhus under fina dagar. Plantera ut när risken för nattfrost är över.

Så Dahlia

  1. Så inomhus i såjord i april-maj. 
  2. Så grunt. Gror efter 5-10 dagar beroende på temperatur.
  3. Plantera om i småkrukor med planteringsjord. 
  4. Avhärda plantorna före utplantering
  5. Plantera ut när risken för nattfrost är över.

Prova gärna Weibulls produkter!

Weibulls blomsterlök - Dahlia

Mer