VI GÖR DET ENKELT ATT VÄLJA RÄTT

Att arbeta hållbart – vår viktigaste uppgift idag och inför framtiden!

"Vi lånar jorden av våra barn" - stanna upp och fundera över de orden en stund. Hållbarhetsarbete är däremot något som aldrig får stanna upp, det är en ständigt pågående resa mot något ännu lite bättre. Vi på Weibulls vill att världen ska bli en grönare plats och jobbar intensivt med hållbarhet i alla delar av företaget.

LIFE by Weibulls är framtaget för att ge stöd och drivkraft i arbetet med våra produkter. Det är ett verktyg och en märkning uppbyggd av ett antal kriterier, som tillsammans täcker in hållbarhetsaspekter i pro¬duktens hela livscykel. Dessa kriterier visar Weibulls mål för alla produkter i sortimentet och utgör ett viktigt verktyg i vår strävan mot en alltmer hållbar produktportfölj. Med LIFE by Weibulls kan vi också visa dig som konsument hur vi arbetar med hållbarhet på produktnivå. De produkter som är extra hållbara är därför märkta med vår LIFE-symbol.

Så bedöms produkterna!

En fullständig beskrivning av kriterier och krav hittar du här. En LIFE-märkt produkt skall:

  • Uppfylla minst 60 % av de uppsatta kriterierna
  • Ha godkända kriterier i minst 3 av 4 kategorier, samt
  • Godkännas av en bedömningsgrupp som tar hänsyn till samtliga kriterier och produktens hållbarhetsprestanda i sin helhet.

Dessa krav innebär att det inte räcker att en produkt har god hållbarhetsprestanda i endast en mindre del av produktens livscykel, exempelvis enbart produktionsledet. Kravet på helhetsbedömning säkerställer att eventuell negativ påverkan (av betydande karaktär) inom eller utom kriteriernas omfattning upptäcks och att en sådan produkt ej märkt inom LIFE by Weibulls.

För ytterligare information, kontakta: Lena Vikmång, Hållbarhetschef Econova AB, Telefon: 0101618772, E-post: lena.vikmang@econova.com

  • Fri frakt över 500 kr
  • Leverans 1-5 dagar
  • Få först betala sen
Sätt stigande sortering

11 artiklar

per sida
Sätt stigande sortering

11 artiklar

per sida