De flesta trädgårdsväxter trivs i en jord med ett pH-värde mellan 6 och 7.

Weibulls - Gräsklipp
Weibulls - Jordförbättring

Har jorden ett högt pH-värde över 7 innehåller den förmodligen mycket kalk. Innehåller jorden mycket torv får den ett lågt pH-värde.

Du kan tillföra kalk eller ogödslad torv till din jord om du vill påverka surhetsgraden. Det är dock lättare att med hjälp av kalk höja pH-värdet än det är att göra en basisk jord sur. Då kan lösningen istället vara att välja en specialjord som rhododendronjord.

Tillför regelbundet nytt organsikt material som löv, gräsklipp eller kompost för att hålla ett neutralt pH-värde i jorden. 

Pioner trivs i jord med högt pH-värde