Vad är jord

Marken i trädgården består av flera lager. Överst ligger ett lager matjord, en mörk jord som består av förmultnat material från djur- och växtriket. Nästa lager är alven, eller förmorän, ett ljust jordlager som innehåller olika material som pressats samman av inlandsisen.

Till våra växter i trädgården vill vi ha en mullrik jord. Det innebär att den är rik på växtdelar och annat organiskt material, kompost, som daggmaskar och mikroorganismer brutit ner till ett mullrikt material. I mullen binds näring som växterna kan tillgodogöra sig.

En bra jord har många porer som är fyllda av luft vilket gör jorden lucker och porös. När du vattnar, eller när det regnar, fylls en del av porerna av vatten som växternas rötter kan ta tillvara på.

Jordens beståndsdelar

Grundråvaran är torv som till större delen består av förmultnade, humifierade, växtdelar. Tillsatser Den förpackade jorden du köper i butik innehåller olika tillsatser beroende på hur den är tänkt att användas. Till exempel är det skillnad på såjord och planteringsjord. Den ena används inomhus till frösådd och små känsliga plantor och den andra till etablerade växter i trädgården.

Sand ger bra struktur och gör leriga jordar mer väldränerade, vilket är viktigt exempelvis i såjord. Lera Ger jorden stadga samtidigt som den binder vatten och näring, vilket är idealiskt för rosor. Näring Tillförs jorden i form av natur- eller mineralgödsel och binds i mullmaterialet och lera.

Författare: Marcus Åberg
Senast uppdaterad: Februari 27, 2020