Plantera träd

Så här planterar du ditt träd

1. Gräv en rymlig grop

Gräv en grop som är minst dubbelt så stor i diameter som rotklumpen på trädet. Bredden är viktigare än djupet då de flesta träds rotsystem breder ut sig åt sidorna.

Ta bort plasten eller krukan och lösgör försiktigt trädets rötter. Om det sitter en väv eller ett metallnät runt om ska detta sitta kvar och endast lossas runt stammen.

För att rötterna ska söka sig utanför gropen när trädet etablerar sig bör du blanda den jord du grävt upp med planteringsjord. Då blir inte gränsen mellan den uppgrävda delen och marken runt om lika stor. Vattna i gropen innan plantering.

Plantera inte trädet för djupt, rothalsen ska inte täckas av jord. Plantera hellre för högt än för lågt och tänk på att det kommer sjunka något efter plantering. Detta är extra viktigt om du har en tung lerjord, då en djup gropp gör att det samlas vatten i botten, vilket trädet inte mår bra av. Av samma orsak ska du inte plantera träd i svackor. Finns det risk för att vatten samlas ska du skapa en upphöjd plantering för att minska problemet.

 

Fyll upp med jord och stampa försiktigt så att trädet står stadigt. Vattna rikligt.

2. Ge stöd åt trädet

Använd en stör med trädband för att ge trädet stöd så kommer det växa rakt, vilket är extra viktigt i blåsiga lägen. Ett nät runt stammen skyddar både mot solens värme och mindre djur. Ett större nät ger ett bra skydd mot harar och rådjur på vintern.

Odlingstips!

Träd och buskar ska du undvika att plantera på trädgårdens lägsta punkt då de kan drabbas av vattensjuka om de blir stående i vatten eller dåligt dränerad jord.