Plantera träd

Så här planterar du ditt träd

1. Gräv en rymlig grop

Gräv en grop som är minst dubbelt så stor i diameter som rotklumpen på trädet. Bredden är viktigare än djupet då de flesta träds rotsystem breder ut sig åt sidorna.

Ta bort plasten eller krukan och lösgör försiktigt trädets rötter. Om det sitter en väv eller ett metallnät runt om ska detta sitta kvar och endast lossas runt stammen.

För att rötterna ska söka sig utanför gropen när trädet etablerar sig bör du blanda den jord du grävt upp med planteringsjord. Då blir inte gränsen mellan den uppgrävda delen och marken runt om lika stor. Vattna i gropen innan plantering.

Plantera inte trädet för djupt, rothalsen ska inte täckas av jord. Plantera hellre för högt än för lågt och tänk på att det kommer sjunka något efter plantering. Detta är extra viktigt om du har en tung lerjord, då en djup gropp gör att det samlas vatten i botten, vilket trädet inte mår bra av. Av samma orsak ska du inte plantera träd i svackor. Finns det risk för att vatten samlas ska du skapa en upphöjd plantering för att minska problemet.

 

Fyll upp med jord och stampa försiktigt så att trädet står stadigt. Vattna rikligt.

2. Ge stöd åt trädet

Använd en stör med trädband för att ge trädet stöd så kommer det växa rakt, vilket är extra viktigt i blåsiga lägen. Ett nät runt stammen skyddar både mot solens värme och mindre djur. Ett större nät ger ett bra skydd mot harar och rådjur på vintern.

3. Ge rätt skötsel

Efter plantering behöver trädet regelbunden vattning för att etablera sig. Ge rikligt med vatten vid plantering och under den första säsongen, särskilt under torra perioder. Det kan vara bra att täcka marken runt trädet med ett lager kompost eller annan organiskt material för att behålla fukt och förbättra jorden. Var försiktig med att inte täcka rothalsen, utan låt den vara synlig.

Beskär trädet på våren eller hösten efter plantering för att forma det och ta bort skadade eller sjuka grenar. Tänk på att inte beskära för mycket på en gång, utan ta det lugnt och successivt för att undvika stress för trädet. Skydda trädet mot skadedjur och sjukdomar genom att hålla det rent runt omkring och klippa bort skadade eller döda grenar. Använd gärna organiska bekämpningsmedel om det behövs.

Kom ihåg att olika trädarter har olika krav på skötsel, så det kan vara bra att läsa på om ditt träd innan du planterar det.

Odlingstips!

Träd och buskar ska du undvika att plantera på trädgårdens lägsta punkt då de kan drabbas av vattensjuka om de blir stående i vatten eller dåligt dränerad jord.

Författare: Marcus Åberg
Senast uppdaterad: Februari 27, 2020