Rectangle 3 Created with Sketch.

Kalk för jord och gräs

Det går bra att kalka under hela året, men bästa tid är på hösten/vintern då regn och snö effektivt transporterar ner kalken i jorden. Hela trädgården behöver kalk - gräset för bättre konkurrens mot mossa eller ogräs och kökslandet för att kunna dra större nytta av din gödsling.

Kalk för jord och gräs

Jordens pH-värde sjunker till följd av surt nedfall och kemiska förändringar i marken. Beroende på markförhållandena kan det därför vara klokt att kompensera en sur påverkan med kalk. Ett pH-värde på 6,5 ger ett "klimat" i jorden där växten trivs och kommer åt näringen. Det gynnar även jordens mikroliv och ger jorden en bättre och lättarbetad struktur. Ett för högt eller för lågt pH-värde hindrar i stället näringen, så att växten inte kan ta upp den. Under sådana omständigheter räcker det alltså inte att bara gödsla i trädgården. Kalk med en fin struktur verkar snabbare och bättre i jorden. Kalkmjöl eller kornad kalk är därför att föredra framför krossad kalk.

I en kalkrik jord kan det i stället vara nödvändigt att tillföra torv om man vill odla växter som trivs i en surare miljö (t ex rhododendron).

Så här kalkar du din trädgård:

  1. Följ rekommendationen på förpackningen. Mycket förenklat gäller att ju lerigare jorden är, desto mer kalk krävs för att få önskad effekt.
  2. Välj en kornad kalk om du önskar en snabbare verkan. Med krossad kalk får du vänta betydligt längre för att se verkan.
  3. Kornad kalk sprids lätt med spridare. Krossad kalk sprids i stället för hand.

Prova gärna Weibulls produkter!

Kort om pH-värde

En jord är sammansatt av sura och basiska (icke-sura) ämnen. pH-värdet talar om i vilken utsträckning det råder balans mellan dessa ämnen. Råder det balans är pH-värdet 7. Är jorden sur är pH-värdet lägre och följaktligen är värdet högre om jorden är basisk. En basisk jord är rik på kalk. De allra flesta växter trivs bra i en jord där pH-värdet ligger i intervallet 6-6,5.

Rectangle 3 Created with Sketch.