Rectangle 3 Created with Sketch.

Jordförbättring

Ge dina växter en bra jord att växa i.

Jordförbättring

Jorden styr växternas tillgång till syre, vatten och näring. Genom att jordförbättra kan du ge dina växter bästa möjliga jord att växa i.

Weibulls Jordgubbe

Om du gräver en grop och vattnet inte rinner undan har du en dåligt dränerad jord.

Lär känna din jord

Om jorden är för sandig eller grov torkar den lätt och växterna får för lite vatten. Om jorden är lerig och tung får rötterna för lite syre och växterna riskerar att drunkna då överskottsvatten inte rinner bort.

Hösten är bästa tiden att förbättra din jord. Tjälen gör att en tung jord (lerjord) får bättre struktur inför våren genom att lerklumparna fryser sönder. Eftersom sandjord ska du undvika att djuparbeta på våren då den lätt torkar ut och bör istället bearbetas på hösten.

På våren slätar du till ytan innan du sår eller planterar.

Lerjord

Jorden formas lätt till en klump som går att göra avtryck i.

Lerjord har en god närings- och vattenhållande förmåga och förblir varm längre in på hösten. Det är en tung jord som består av mycket finkornigt material som har en bra förmåga att behålla fukt och näring.

Den blir lätt för tät vilket kan leda till syrebrist för rötterna. En tät lerjord kan även ge växterna en senare start på våren då den tar lång tid att värmas upp.

Jordförbättra helst på hösten med barkmull, kompost (gärna grov) och/eller sand för att ge jorden bättre struktur .

Sandjord

Jorden smulas lätt sönder i din hand.

En lättarbetad och väldränerad jord som ger rötterna en luftig miljö och värms upp snabbt på våren. Den torkar snabbt upp och är relativt dålig på att hålla näring och vatten.

Jordförbättra helst på hösten(för att undvika uttorkning) med lera, torv eller kompost (helst med lite finare struktur).

Weibulls Jordgubbe - Upphöjda odlingsbäddarJordgubben tipsar

Upphöjda bäddar för sådd och plantering Har du en tung och lerig jord kan du prova att göra upphöjda odlingsbäddar för bättre dränering. Kupa upp jorden i åsar som plattas till på toppen där du sår dina frön.

En upphöjd odlingsbädd ger bättre förutsättningar då jorden är mer lucker men även då den värms upp snabbare. En förhöjd växtbädd minskar dessutom risken att det blir för blött i odlingen.

Rectangle 3 Created with Sketch.