Jordförbättra med kalk

Kalk är en viktig tillgång för att skapa en sund jordmiljö för dina växter i trädgården. Dess höga magnesiuminnehåll är en naturlig resurs som höjer jordens pH-värde och säkerställer att växterna har den rätta mängden av näringsämnen tillgängliga.

 

Rätt pH-värde i jorden

Det är viktigt att ha ett riktigt pH-värde i jorden för att växterna ska trivas. Generellt bör jordens pH-värde ligga mellan 6 och 7. Om pH-värdet är för högt eller för lågt kan det blockera växtens tillgång till näring, vilket kan påverka växtens tillväxt och hälsa. Ett riktigt pH-värde i jorden är också viktigt för mikrolivet i jorden, eftersom det hjälper till att säkerställa en lättarbetad och fruktbar jord. Leriga jordar kräver ofta mer kalk för att uppnå önskat resultat.

Kalka på våren

Bästa tiden att kalka trädgårdsjorden är på våren, när den sista snön har smält undan. Den fuktiga jorden under den sista snön gör att kalken effektivt löses upp och tillgodoser jorden med den viktiga magnesiumen. Det är också en god idé att kalka i samband med regn eller vattning, för att säkerställa att kalken blir tillgänglig för växterna så snabbt som möjligt.

Kalk - mångsidigt verktyg 

Kalk är ett mångsidigt verktyg i trädgården och kan användas på många sätt för att förbättra jordens hälsa och samtidigt hjälpa till att bekämpa ogräs och mossa. Du kan använda kalk för att förbättra gräsmattan och hålla den frisk och grön, samtidigt som du kan använda den i kökslandet för att hjälpa till att bekämpa ogräs och främja en hälsosam jordmiljö för dina växter. Kalk är en viktig resurs för att säkerställa en frisk och växande trädgård.

Kornad eller finmald kalk har snabbare effekt på jorden jämfört med krossad kalk. Kornad kalk är dessutom lätt att sprida och kan användas i en spridare.

Författare: Marcus Åberg
Senast uppdaterad: Februari 27, 2020