Rectangle 3 Created with Sketch.

Jordförbättra med kalk

Kalk för jord och gräs

Jordförbättra med kalk

Kalk är en ren naturprodukt med högt magnesiuminnehåll som höjer jordens pH-värde.

De flesta växter trivs i en jord med ett pH-värde på 6-7. Ett för högt eller för lågt pH-värde blockerar näringen så att växten inte kan ta upp den. Rätt pH-värde gynnar även jordens mikroliv och ger jorden en bättre och lättarbetad struktur. En lerig jord kräver mer kalk för önskad effekt.

Bästa tiden att kalka är på våren, när den sista snön smälter undan. Den fuktiga jorden gör att kalken effektivt löses upp. Kalka gärna i samband med regn eller vattning.

Kalk kan du använda i hela trädgården. Gräset får bättre konkurrenskraft mot mossa och i kökslandet kan det hjälpa dig i kampen mot ogräs.

Kornad eller finmald kalk har snabbare effekt på jorden jämfört med krossad kalk. Kornad kalk är dessutom lätt att sprida och kan användas i en spridare.

Rectangle 3 Created with Sketch.