Jord i StorSäck

Säckarna rymmer cirka en kubikmeter, har fyra lyftöglor och är öppna upptill. Säckarnas vikt påverkas av produkternas volymvikt och kan därför variera under säsong. Normalt väger säckarna 500-1500 kg beroende på produkt och omständigheter vid packning. Vi säljer säckarna per styck.

I nuläget kan vi leverera storsäck från våra produktionsplatser i Norrköping (Braviken) och Karlstad (Vidö gård).

Produkter i StorSäck

Artikel Karlstad Örebro Norrköping
Växtjord Gräs ja ja ja
Rabattjord ja ja ja
Täckbark ja ja ja
Stenmjöl 0-4 mm nej nej ja
Dräneringskrodd 8-16 mm nej nej ja
Fritidsflis ja nej ja
Sandlådesand nej nej ja

Vi tillverkar storsäck en gång i veckan alternativt varannan vecka, beroende på säsong och efterfrågan. Det innebär att leveranstiden kan variera. Vi levererar med lastbil med kran.

Fraktavgiften fastställer vi baserat på antalet säckar och vart vi ska leverera.

Det här behöver du känna till när du köper StorSäck

  • Ditt grindhål måste vara minst 2,9 meter brett för att vi ska komma in om det behövs.
  • Kranen når cirka fyra meter rakt ut från bilen, om vi får ut stödbenen helt.
  • Storsäckarna väger 500-1500 kg ton. Lastbilen väger cirka 18-25 ton. Vi kör inte in på plattläggningar eller nyasfalteringar.
  • Markera var du vill ha säckarna. Chauffören har dock alltid sista ordet om var hen kan ställa säckarna.

Prislista Privatkund 2018

Så här beställer du StorSäck

Norrköping

Kontakta vår kundservice på telefon 011-36 81 50. Här får du även information om leveranstid och fraktavgift.

Karlstad

Kontakta vår återförsäljare UTAB.

Örebro

Kontakta vår återförsäljare Engströms.

Telefonnummer: 019-760 74 74
Mail: [email protected]
Hemsida: www.orebrojord.se

Författare: Marcus Åberg
Senast uppdaterad: Februari 27, 2020