Säckarna rymmer cirka en kubikmeter, har fyra lyftöglor och är öppna upptill. Säckarnas vikt påverkas av produkternas volymvikt och kan därför variera under säsong. Normalt väger säckarna 500-1500 kg beroende på produkt och omständigheter vid packning. Vi säljer säckarna per styck.

I nuläget kan vi leverera storsäck från våra produktionsplatser i Norrköping (Braviken) och Karlstad (Vidö gård).

Produkter i StorSäck

Artikel Karlstad Örebro Norrköping
Växtjord Gräs ja ja ja
Rabattjord ja ja ja
Täckbark ja ja ja
Stenmjöl 0-4 mm nej nej ja
Dräneringskrodd 8-16 mm nej nej ja
Fritidsflis ja nej ja
Sandlådesand nej nej ja

Vi tillverkar storsäck en gång i veckan alternativt varannan vecka, beroende på säsong och efterfrågan. Det innebär att leveranstiden kan variera. Vi levererar med lastbil med kran.

Fraktavgiften fastställer vi baserat på antalet säckar och vart vi ska leverera.