Bin i Stan

Inspiration

 
Weibulls - Så ny gräsmatta

Odla för ett rikare bi- och insektsliv

En trädgårds samspel med naturen fungerar allra bäst när variationen är god, det vill säga när den finns till för många. När du lär dig mer om samspelet som pågår mellan växter, fåglar, fladdermöss, fjärilar,… 

Läs mer
Weibulls - Så ny gräsmatta

Projektet "Bin i Stan

Bin i Stan introducerar biodling i stadsmiljö i samarbete med lokala biodlarföreningar, företag och kommuner med avsikten att bredda den biologiska mångfalden och utrymmet för pollinerande insekter i urbana… 

Läs mer
Weibulls - Så ny gräsmatta

Pollinering- en ekosystemtjänst

Pollinering är en av naturens gratistjänster, en så kallad ekosystemtjänst. Pollineringen är en förutsättning för växternas befruktning.

Läs mer
Weibulls - Så ny gräsmatta

Kul att veta om bin

 

Läs mer