Weibulls Gräsfrö Norr 12kg

Weibulls Gräsfrö Norr 12kg

Weibulls Gräsfrö fritidshus 2,4kg 3st/krt

Weibulls Gräsfrö fritidshus 2,4kg 3st/krt

Weibulls Gräsfrö Skugga 12kg

En blandning direkt avsedd för skuggiga ytor, till exempel under trädgårdens fruktträd. Har relativt god slitagetolerans samt god övervintringsförmåga.

Passar bra i kombination med Extra Green.

SKU
838106

Så inomhus i såjord i februari- mars. Så grunt och låt sådden stå mörkt och varmt. Groningen tar flera veckor och groddar kommer efter hand. Plantera om i småkrukor med plantjord och plantera ut på växtplatsen i maj-juni. Alla plantor ska odlas på samma plats för pollineringens skull.

Bör gödslas på sommaren.