Weibulls Barkmull 40l 45st/pal

Weibulls Barkmull 40l 45st/pal

Weibulls Naturgödsel 40l 45st/pal

Weibulls Naturgödsel 40l 45st/pal

Weibulls Täckbark 40l 45st/pal

Marktäckning ger växterna god utveckling genom jämn marktemperatur och bibehållen jordfuktighet. Skyddar plantor och buskar mot frostskador och uttorkning. Motverkar ogräs.

SKU
28025

Marktäckning ger växterna god utveckling genom jämn marktemperatur och bibehållen jordfuktighet. Skyddar plantor och buskar mot frostskador och uttorkning. Motverkar ogräs.

Var noga med att rensa bort allt ogräs innan du lägger ut barken. Täckbarkens grova struktur gör att den verkar 2-3 år. Vartefter barken bryts ner kan du fylla på med ny täckbark. För bästa effekt bör du lägga ut minst 5-6 cm. Täckbarken är ogödslad. Om du marktäcker med täckbark bör du därför gödsla litet extra, eftersom en del av gödseln tillfälligt binds i barken på sin väg ner i jorden.

Mer information
Artikel nr 28025
Förpackning l
Förpackning 40
Förpackning 40 L, 45 ST/PAL
Räcker till

Marktäckning: 5-6 cm ger ett bra skydd. 1 säck räcker till 1 m2