Integritetspolicy

GDPR - Så behandlar vi dina personuppgifter

 

Från den 25:e Maj 2018 ersättes den dåvarande Personuppgiftslagen PUL med EUs Allmänna dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation, 95/46/EC).

 

Hantering av personliga uppgifter

När du lägger en beställning hos Weibulls.se, behöver du ange personuppgifter såsom: person- eller organisationsnummer, namn, adress, e-postadress och telefonnummer. I samband med genomförandet av köpet godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter för att kunna fullfölja vårt avtal med dig.

 

Kommer uppgifter att delas med tredje part?

Dina uppgifter kommer att delas med vårt affärssystem (förnärvarande Bison/Microsoft) samt med faktueringspartner Klarna. Inga personuppgifter säljs vidare till tredjepart. Vilka uppgifter sparas och hur länge sparas de? Vi kommer att spara nödvändig data så länge som vi är skyldiga att spara informationen enligt bokföringslagen. För att skydda dig mot bedrägerier kommer även IP-adressen att sparas.

 

Rätten att få tillgång till mina uppgifter

Du har enligt GDPR rätten att få ta del av den information som vi har registrerat. Du har också rätten att begära att informationen ska korrigeras. Kontakta oss via [email protected] eller via telefon +4611 368191 så hjälper vi dig.

 

Hantering av personuppgifter

För oss är din integritet viktig och vi följer alla lagar och regler för att du ska kunna känna dig helt trygg med Weibulls.

Om du anser att vi på något sätt inte uppfyller kraven på hur personuppgifter hanteras, kan du kontakta Datainspektionen. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på Weibulls.se: Econova Garden AB, 556036-5677

 

Tack för att du gett oss förtroendet.

 

Med förhoppning om lycka i trädgården!