100% Återvunnen Jord gammal

Inspiration

En ren framtidsprodukt

Vi tycker att det är viktigt att ta ansvar för att hushålla med jordens resurser. Därför arbetar vi ständigt med utmaningen att hitta nya användningsområden för återvunna organiska material. Dessutom strävar vi efter att använda råvaror från närregionen i ett lokalt kretslopp. Det är detta tankesätt som gör att vi idag kan erbjuda produkten 100 procent återvunnen jord.

I vår återvunna jord har vi ersatt torv med komposterat träfiber (fibermull) från papperstillverkning. Vi blandar den med barkmull med ursprung från sågverk samt trädgårdskompost. Vi tillsätter även naturgödsel för att jorden ska bli näringsrik och ha god växtkraft.

Morgondagens näring från gårdagens rester, helt enkelt!

Weibulls - Så ny gräsmatta

Jorden är lämpad för plantering av träd, buskar och rabattväxter i hel trädgården. Den passar även utmärkt för jordförbättring. Ej för frösådd och sticklingar.

Jordens användningsområde

Weibulls - Så ny gräsmatta