Produkter_katalog_omslag.jpg
42210_stoppar_mossa.tif

Weibulls

Stoppar mossa MossNix

Artikel nr 42210

Weibulls Stoppar Mossa MossNIX är ett bekämpningsmedel som snabbt och effektivt tar död på mossan i gräsmattan. Lätt att använda och har en positiv inverkan på gräset.

Mossa i gräsmattan är ofta ett tecken på växtnärings- och/eller kalkbrist. På en näringsfattig och sur jord har mossan lättare att etablera sig och konkurrera ut gräset. För att undvika detta gäller det alltså i första hand att med hjälp av gödselmedel och kalk hålla undan mossan.

Användningsområde:                                                                                                                                                               Mot mossa i gräsmattan. All annan användning är otillåten! För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen noga. Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.

Bruksanvisning:                                                                                                                                                                                    Löses upp i vatten och vattnas ut. Använd vattenkanna med stril eller tryckspruta för jämn bevattning. Använd skopan i förpackningen för rätt dosering. Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.

Vattenkanna:                                                                                                                                                                                                2mått till cirka 10 liter vatten. Rör om och vattna ut med cirka en liter per kvadratmeter.

Tryckspruta:                                                                                                                                              Använd 5 mått till 4 liter vatten vid användning av tryckspruta. Spruta ut med ca en liter per fyra kvadratmeter.

Efter en stund börjar mossan att mörkna och förtvina. Om mossangreppet varit omfattande behöver mossan avlägsnas med kratta. Vid behov upprepa behandlingen. Stödsådd med gräsfrö efter att mossan försvunnit gör att gräsmattan blir tätare och förhindrar mossan att etablera sig på nytt.

 

Undvik att stänka/spilla Stoppar mossa på trä, stenplattor, växter, utemöbler och liknande då dessa kan missfärgas. Skölj med vatten vid stänkrisk.

Förvara förpackningen svalt och torrt, samt undvik direkt solljus och värme. Om preparatet blivit hårt i förpackningen går det att knacka sönder.

  • Länkade filer
  • Fil
Artikel nr Förpackning
42210 0,9 kg, 10 ST/KRT  
Mer info:
Dosering

2 mått (70ml) till 10 l vatten.

Inspiration