Toppdressa först för att jämna ut ytan och ge gräsfröna en bra såbädd. Innehållet av sand och mull gynnar gräsets tillväxt och nybildningen av skott. Toppdressing hjälper även att hålla fukten kvar i gräsmattan så att den blir tätare och jämnare.

Har du problem med ogräs ska du välja en gräsblandning som innehåller snabbgroende grässorter. Det gör att gräset hinner etablera sig innan ogräset fått chansen att sprida sig till den kala ytan.