Det viktigaste när du väljer kärl för din sådd är att det har hål i botten, både för god dränering och för bevattning underifrån. 

Vilket kärl som passar bäst till din sådd beror främst på fröets storlek, plantans utvecklingstid och känslighet för omskolning.

Krukor

Vare sig du väljer torvkrukor eller plastkrukor så kan de flesta plantor stå tills det är dags för utplantering. Om du inte vill omskola plantan kan du fylla krukan med planteringsjord i botten och den övre hälften med såjord. Då gror det känsliga fröet i såjorden och när den etablerat sig når rötterna ner till den näringsrika jorden och kan utvecklas vidare. Sådd i plastkrukor behöver inte vattnas lika ofta.

Odlingsbriketter

Om du sår i odlingsbriketter behöver du inte omskola plantan innan utplantering. Placera ut briketterna i ett drivhus, så ett frö i varje brikett och vattna. Briketterna sväller vid vattning. Vid utplantering sätter du hela briketten i jorden och riskerar därmed inte att skada plantans rötter.

Odlingstråg

Är särskilt lämplig för mycket små frön som kan vara svåra att så separat och för sorter som lämpar sig för bredsådd, att så många frön över en större yta. 

Odlingslådan passar även som underlag till sådd i krukor och förenklar vattning underifrån. 

Drivhus med såbrätte

Välj ett drivhus med större celler så kan plantan växa ostört under längre tid innan eventuell omskolning. 

Pluggbox

Stapelbart drivhus som underlättar både sådd och vattning. Ett unikt pop-up system gör att du lätt kan plocka ur plantorna utan att skada rötterna.