Rectangle 3 Created with Sketch.

Perfect Start

Ett intelligent gräsfrö som ger dig tid för annat.

Perfect Start

Perfect Start är det allra senaste inom grästeknologi. Det är ett preparerat gräsfrö, som tryggt och enkelt banar väg för en tät och jämn gräsmatta. Med hjälp av Perfect Start kan även nybörjaren bli ett gräsproffs!

Ge vattenspridaren en paus

En viktig del i teknologin bakom Perfect Start är ett yttre vattenhållande lager, WASP (Water Absorbing Seed Process), som omger gräsfröet. Det gör att fröet absorberar 100 gånger mer vatten än ett motsvarande naket frö. Risken att fröet drabbas av uttorkning efter sådd är därför betydligt mindre och medger samtidigt längre intervaller mellan varje vattning.

Snabb groning - mindre ogräs

Hela fem lager med näring och biostimulanter omsluter gräsfröet och utgör det grundgödsel fröet behöver för en riktig kickstart. Näringen driver på groningen och ger utmärkta förutsättningar för en jämn uppkomst. En snabb etablering gör det också svårare för ogräset att konkurrera. Perfect Start lägger grunden för en tät och fin gräsmatta, med mindre arbetsinsats!

Enkelt att så och att behålla

Perfect Start har samma gräsfröblanding som Weibulls Villa Classic, en blanding av rödsvingel, engelskt rajgräs och ängsgröe. En fördel med Perfect Start är att det preparerade fröet är något tyngre vilket gör det lättare att sprida ut vid sådd. Fröet faller heller inte fåglarna i smaken, varför groningen kan komma igång helt ostörd av dessa trädgårdsvänners förehavanden.

Perfect Starts unika egenskaper gör att produkten med fördel även kan användas som renoveringsgräs.

Rectangle 3 Created with Sketch.