Rectangle 3 Created with Sketch.

Jordproduktion Rockneby

Vill du köpa de jordprodukter som vi producerar i Rockneby vänder du dig direkt till våra återförsäljare.

Jordproduktion Rockneby

Hitta den jord din trädgård behöver

Plantering, jordförbättring, marktäckning eller specialjordar? Här finns produktfaktablad med tips och råd för de jordar vi producerar.

Aktuellt sortiment från Rockneby

För att ta del av aktuellt sortiment är du välkommen att kontakta vår kundservice på tel: 011-36 81 50 eller mail: order.garden@econova.se

Produktblad

Naturgodsel Weibulls (pdf)

Sorterad Åkerjord Weibulls (pdf)

Vaxtjord gras Weibulls (pdf)

Rabattjord Weibulls (pdf)

Vaxtjord plant grundgodslad Weibulls (pdf)

Vaxtjord plant naturgodslad Weibulls (pdf)

Vaxtjord b gras Weibulls (pdf)

Vaxtjord mineral Weibulls (pdf)

Barkmull Weibulls (pdf)

Toppdress Weibulls (pdf)

Tackbark Weibulls (pdf)

Ar-jord Weibulls (pdf)

Urnjord Weibulls (pdf)

Skelettjord Weibulls (pdf)

Fritidsflis Weibulls (pdf)

Bjalklagsjord Weibulls (pdf)

Fibermull Weibulls (pdf)

Torv Weibulls (pdf)

Rhododendronjord Weibulls (pdf)

Kolmakadam Weibulls (pdf)

Här hittar du våra återförsäljare


Skanska, telefon 010-448 38 14 (vardagar klockan 8:00-16:30 lunchstängt mellan 12:00-13:00)

GDL Oskarshamn, telefon 0491-76 59 80

Econovas kundservice

telefon 011-36 81 50
(vardagar klockan 7.30-16.30)

Rectangle 3 Created with Sketch.