Rectangle 3 Created with Sketch.

Ge småfåglarna en smakstart på våren!

När ska jag sluta att mata småfåglarna? Det är en fråga många fågelvänner ställer sig i vårvintertid. Ett enkelt svar är att låta fåglarna själva bestämma. Fortsätter de att komma fram till dina matstationer behöver de den mat du sätter ut!

Ge småfåglarna en smakstart på våren!

Vid den här tiden året återvänder även flera flyttfåglar och konkurrerar om den fortfarande begränsade mängd mat som naturen erbjuder. Oavsett väderlek är det de yngsta småfåglarna som har det allra tuffast, efter att ha varit med om sin första vinter. Dessa vänner behöver snabbt nya krafter och din fortsatta stödutfodring är alltså särskilt betydelsefull för just dem.

Håll smörgåsbordet dukat

Alla tillskott är bra för småfåglarna och egentligen finns det inget som hindrar att du matar fåglarna året runt ? om du själv vill och fåglarna fortsätter att komma. Fram på vårkanten har fåglarnas egna förråd ofta sinat, samtidigt som kyliga nätter och bakslag för våren gör att det dröjer ett tag innan insekterna kommer fram. Under den här övergångsperioden är frön en fortsatt bra föda som fåglarna gillar. Solros- och hampfrö innehåller mycket fett och är omtyckta näringskällor. Även jordnötter och talg är populära.

Så håll gärna fåglarnas smörgåsbord dukat tills all snö är borta och insekterna vaknat till liv. Din belöning för denna smakstart blir kvittrande småfåglar i trädgården - våren lång!

Rectangle 3 Created with Sketch.