Fågelsång

Vi är omgivna av ljud, vardagliga ljud, röster, störande ljud och ljud som vi inte ens tänker på. Hör du fågelsången bakom allt detta? Stanna upp och lyssna, det är en pågående kommunikation vi hör.

Sång

Sången används främst för att attrahera en partner och hävda reviret vid häckningstid.

Lockläte

En fågels lockläte är oftast kort och med hög volym. Många arter använder sig av det när de flyger för att hålla ihop flocken eller nere på marken för att få kontakt med artfränder nere.

Varningsläte

De flesta fåglar har ett läte för att varna artfränder när exempelvis ett rovdjur närmar sig.

Skuggsång

Beskrivs bäst som en fågel som sjunger för sig själv. Det är inte ovanligt att övervintrande fåglar sjunger långt innan häckningsperioden startar eller att yngre fåglar övar sig inför häckningssäsongen.

Tiggläte

Tiggläte är något som ungar har för att förmå föräldrarna att ge dem mat. Detta är framförallt vanligt hos rovfåglar och ugglor.

Dialekter

Precis som bland människor förändras fågelpopulationers läten och populationer som av en eller annan orsak är åtskilda kan utveckla olika dialekter. Det finns studier som visar på att inom vissa arter väljer honan aldrig en partner som har samma dialekt på locklätet som hon själv. Det har också visat sig att vissa arter av kolonihäckande fåglar kan känna igen sin unge på lätet.