Björnbär

Björnbär är ett nyttigt bär som innehåller mycket antioxidanter.

I södra och mellersta Sverige kan du hitta vilda björnbärsbuskar. De vilda sorterna har mer taggar än trädgårdssorterna som dessutom får större bär.

Plantering

Björnbär trivs på soliga platser i näringsrik jord med högt pH-värde på cirka 7. Låt den växa på en spaljé eller mot ett plank så får den mycket sol och blir en dekorativ klängväxt. Tänk på att ge den gott om plats, ungefär en meter mellan plantorna och en halvmeter från väggen, då den gärna breder ut sig.

Förnya plantorna

När skörden är slut skär du bort de gamla skotten som burit frukt och sparar de unga skotten. Då koncentreras plantans kraft till de nya som ska ge bär nästa säsong. Eftersom björnbär blommar och sätter frukt på fjolårsskotten är de mindre härdiga och kan därför behöva täckas mot vinterkylan.

Om du beskär plantan så att den inte blir för tät undviker du svampsjukdomar. Undvik även gödsel med högt innehåll av kväve.

Föröka plantorna

Föröka dina plantor på våren eller sensommaren genom att lägga en ranka mot jorden, tyng ner den och täck med jord. Låt spetsen på skottet vara ovan jord. När nästa vår kommer har nya rötter bildats och du kan klippa bort den och plantera om på ny plats.

Weibulls - björnbär

Författare: Marcus Åberg
Senast uppdaterad: Februari 27, 2020