Rectangle 3 Created with Sketch.

Bengt berättar

Gräsmattan är en stor del av var och varannan trädgård och vi ville hitta ett sätt att både informera och inspirera kring skötsel av gräsmattan.

Bengt berättar

Idén till Sveriges grannaste gräsmatta tog form redan under 2012 och tillsammans med Granngården tog vi tag i lösa tankar och projektet fick sin form.

Att hitta familjerna

Mer än 200 ansökningar visar att det finns ett stort intresse för att skaffa sig en grannare gräsmatta. Det var en lång process att välja bland alla alternativ vi hade framför oss, men så här i efterhand kan vi konstatera att vi fick en bra blandning av gräsmatteproblem.

Den som väntar på något gott…

När alla förberedelser var klara och vi stod beredda att påbörja jobbet i familjernas trädgårdar stannade projektet helt på grund av Kung Bore som inte ville släppa vintergreppet.

Till slut kom våren och en underbart solig dag i början av april gjorde jag mitt första hembesök hos familjen Andersson i Sjöbo och familjen Odén i Varberg. De var entusiastiska och lyssnade mycket noga och intresserat på mina åtgärdsförslag.

Efter en liten paus med Champions League och Zlatan var jag åter i gräsmattetankar och besökte det nygifta paret Bruhn i Örebro. Det var en liten idyll att komma till med en nybyggd trävilla, altan som skulle byggas och gräsmattan som såddes i höstas och deras första barn som var på väg.

Utmaningar på vägen

Varje familj hade någon utmaning utöver normal skötsel av gräsmattan. En total nyanläggning i Sjöbo, stora problem med mossa i Varberg och dåligt etablerad gräsmatta utan bevattningsmöjligheter hos Örebrofamiljen. Jag har funnits med på vägen för att stötta och ge råd, någon att fråga när det inte riktigt blir som de tänkt sig. Det är lätt att vara coach och få ett lyckat resultat, när man har familjernas stora engagemang med sig. Jag är mycket imponerad av den entusiasm som familjerna haft för att lära sig och utföra uppgiften på bästa sätt.

Sveriges grannaste gräsmatta - Bengt berättar

Familjen Bruhn lyckades få en av Sveriges Grannaste gräsmattor utan möjligheter till bevattning är en fantastisk bedrift. Genom tidiga gödslingar som gjordes i anslutning till regnperioder, krattning och reparationssådd i rätt tid, har familjen Bruhn visat ett oerhört stort intresse och inte minst omsatt intresset till praktisk handling. De har tagit till sig mina råd och förstått grunderna till hur man skall tänka för att lyckas med stödsådd och gödsling av gräsmattan utan bevattningshjälp, vilket ledde till att en del åtgärder var gjorda redan innan jag ringde för att stämma av läget.

Sveriges grannaste gräsmatta - Bengt berättar

Familjen Odén har skapat en av Sveriges Grannaste gräsmattor genom hårt arbete. Att reda ut deras mossiga situation krävde en riktig kämpe som var beredd att jobba hårt och ständigt vara på hugget. Mossbekämpningen delads upp i flera omgångar; kratta bort död mossa och så-dressa-vattna.

Sveriges grannaste gräsmatta - Bengt berättar

I Sjöbo har familjen Andersson visat att man ibland måste vara beredd att börja om för att lyckas med sin vision. De har verkligen tagit till sig uppgiften och utfört ett gediget jobb med underlaget inför anläggningen. Genom deras insats med det grundläggande arbetet har de lyckats skapa en gräsmatta som kommer vara en av Sveriges grannaste gräsmattor även i framtiden.

Hösten

Nu när hösten är kommen så har familjerna fått till uppgift att gödsla gräsmattan med höstgödsel. Det hjälper gräset att samla näring till rotsystemet som mat under vintern och samtidigt stärker gräset mot vinterskador.

Nu är det dags för dig…

Projektet Sveriges grannaste gräsmatta har inspirerat både mig och deltagarna. Jag är imponerad av hur väl familjerna har tagit till sig den rådgivning de fått och deras hundraprocentiga satsning för att lyckas. Jag hoppas att även du känner dig inspirerad att ta tag i gräsmattan där hemma. Glöm inte att bästa tiden att så gräs är på hösten för en jämn och fin etablering av nytt gräs.

Med vänliga hälsningar
Bengt

Bengts skötselprogam

Det finns inga genvägar om man vill ha en tät och fin gräsmatta!

- Gödsla tre gånger per år
- Vattna en gång per vecka med 25 mm vatten
- Klipp minst en gång, gärna två gånger per vecka
- Stödså kala fläckar regelbundet

Rectangle 3 Created with Sketch.