Rectangle 3 Created with Sketch.

Bekämpning på naturligt vis

I en ekologisk odling spelar växelbruket en framträdande roll.

Bekämpning på naturligt vis

Det gäller att hålla jorden så frisk som möjligt och genom att byta plats på växterna minskar du risken för växtsjukdomar. En varierad växtföljd är ytterligare ett sätt att hålla jorden frisk, eftersom vissa växter påverkar varandra på olika sätt. Att praktisera växelbruk i kökslandet är alltså en god idé, oavsett om du gör det för att odla ekologiskt eller inte.

Friska växter

Lika viktigt som att välja ekologiskt frö är att använda friska växter. Om du själv drar upp dina plantor får du koll på kedjan, men ska du köpa växter är kvaliteten av stor betydelse. Friska, väletablerade plantor har bra skydd mot sjukdomar och skadeinsekter. Köper du buskar och träd är till exempel E-plantor, som är framodlade för det nordiska klimatet, ett klokt val.

Objudna gäster

En prunkande trädgård lockar vackra och nyttiga fjärilar, humlor och bin, men tyvärr drar den även till sig insekter som kan skada odlingen. Traditionella kemikalier verkar ofta brett vilket kan påverka trädgårdens nyttoinsekter. Odlar du ekologiskt behöver du därför välja en taktik och teknik som enbart ger sig på skadeinsekterna. Det handlar om att så långt som möjligt ligga steget före de som vill snylta på dina växter. Skulle du ändå få besök av objudna gäster finns det KRAV-märkta växtvårdsprodukter att till.

Förebygg och bekämpa ekologiskt

  1. Undvik öppen jord i kökslandet! Ogräsfrö är omöjliga att få bort, men ge dem inte fritt utrymme. Rensa och hacka sönder ogräs som växer i grönsakslandet.
  2. Handrensa rotogräs! Gräv med en bredbladig grep och rensa noga bort alla ogräsrötter.
  3. Skydda med fiberduk - mot insektsangrepp i kökslandet.
  4. Spraya med insektssåpa - blanda själv eller köp färdigblandad, mot kvalster, trips och löss.
  5. Behandla med KRAV-märkta växtvårdsprodukter - mot insekter och larver eller mot mjöldagg, mögel, svartfläckssjuka.

Prova gärna Weibulls produkter!

Rectangle 3 Created with Sketch.