Skicka in ett brev med ditt svar, namn, adress och e-post samt baksidan på den felaktiga påsen (i original). Ditt svar vill vi ha oss tillhanda senast den 1 juni 2013.

Skicka ditt tävlingsbidrag till:

Econova Garden
PC/YP
Box 90
616 21 Åby

Vi kommer att dra 3 st vinnare den 1 juli 2013. Dessa presenteras på vår hemsida samt får per automatik sina vinster hemskickade under juli månad.